Kapitel 7 – § 33

Kapitel 7
§ 33
Stk. 1.
Hver borger er påkrævet at oplyse sit navn og cpr-nummer til politiet, hvis det kræves.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen LS-borger kan på grund af sin politiske eller
religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for
frihedsberøvelse.
Stk. 2.
Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven.
Stk. 3.
Anholdte skal have betingelserne for sin anholdelse. I disse betingelser skal der fremgå,
Tid, Sted (fornemmes det, at der kan opstå problemer kan betingelserne gives på
stationen), grad af anholdelse, pligt til at udtale sig og retten til at få en advokat.
Accepterer du ikke dine sigtelser kan du tilgodeses af en dommer.
Stk. 4.
Den kendelse, som dommeren afsiger, kan af vedkommende straks særskilt indbringes
for højere ret.
Stk. 5.
Ingen kan underkastes varetægtsfængsel for en forseelse, som kun kan medføre straf af
bøde eller hæfte.
Bliver en borger varetægtsfængslet, har man som udgangspunkt ikke ret til en advokat
før borgerens fare niveau er blevet nedskrevet til en passende størrelse. Efterfølgende
kan vedkommende altid rejse sag mod politiet og blive idømt uskyld, skulle dette vise
sig at være sagen.
Stk. 6.
Politiet har ret til at tilbageholde en mistænkt i 48 minutter.
Stk. 7.
Politiet har enhver ret til at foretage en DNA prøve, i form af Blod, fingeraftryk m.m.
hvis det vurderes at individet i fremtiden fortager flere ulovligheder.
Stk. 8
Politiet kan til enhver tid påkræve en DNA prøve, hvis det menes at individet kan være
indblandet i en igangværende efterforskning.
Stk. 9
Hvis sigtede har tendenser mod en psykisk ustabil væremåde SKAL politiet indstille
personen til afsoning af straffen på Parsons Rehabilitation Center. Afsoningstiden
aftales mellem psykologen / socialforvalteren. Kan der ikke kontaktes en
socialforvalter/Psykolog kan en advokat eller dommer i samarbejde med en
politibetjent nedskrive straffen, hvis personen går med til at få en samtale med en
krisepsykolog, terapeut eller EMS herfra skrives der en rapport på samtalen.
stk. 10
Behandlingsdom
Personer, som har foretaget mere alvorlig kriminalitet og/eller personer, som er helt
uden sygdomserkendelse, skal typisk indlede en behandling med en indlæggelse og
idømmes en dom til behandling.
Parsons Rehabilitation Center
Er der tale om særlig personfarlig kriminalitet fastsættes normalt ingen længste tid,
men anklagemyndigheden/retten fører løbende kontrol med varigheden.
Dom til behandling indebærer, at patienten som udgangspunkt indledningsvis
behandles under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. EMS-chefen kan beslutte at
udskrive patienten til fortsat ambulant behandling. Patienten vil i givet fald kunne
genindlægges. Foranstaltningen suppleres ofte med tilsyn af Kriminalforsorgen. Ophør
af foranstaltningen kan kun ske ved, jf. EMS Chefen

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s