Kapitel 7 – § 40 – Forsamlinger

§ 40

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige
forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan
forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

§ 41

Ved opløb må den væbnede magt, når den ikke angribes, kun skride ind, efter at
mængden tre gange i kongens og lovens navn forgæves er opfordret til at skilles.
§ 42
Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets
forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.
§ 43
Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender
ordnes ved lov.
§ 44
Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet.
§ 45
Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at
modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke
åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens
person og den angrebne rets godes betydning er forsvarligt.
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis
overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller
ophidselse.
Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på
retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller
hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s